Mobil försäljning

Kommande mobila försäljningar

Plats Aktör Datum Tid
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-09 10.00–15.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-09 10.00–15.00
Propellergatan 11 (Västra Hamnen) Folkets Pops/Michelle Saunders 2021-05-09 10.00–15.00
Sagolekplatsen Crêpes Mobile 2021-05-09 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-09 15.00–20.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-09 15.00–20.00
Propellergatan 11 (Västra Hamnen) Folkets Pops/Michelle Saunders 2021-05-09 15.00–20.00
Davidshallsbron Malmö Smokers Club/Daniel Hansson 2021-05-10 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 Crêpes Mobile 2021-05-10 15.00–20.00
Pildammsparken Crêpes Mobile 2021-05-11 10.00–15.00
Dockplatsen Crêpes Mobile 2021-05-12 10.00–15.00
Posthusplatsen 1 Crêpes Mobile 2021-05-13 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 Crêpes Mobile 2021-05-14 10.00–15.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-14 10.00–15.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-14 15.00–20.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-15 10.00–15.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-15 15.00–20.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-16 10.00–15.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-16 15.00–20.00
Dockplatsen Crêpes Mobile 2021-05-19 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-21 10.00–15.00
Kommendantstigen 2 Crêpes Mobile 2021-05-21 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-22 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-22 15.00–20.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-22 15.00–20.00
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-23 10.00–15.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-23 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-23 15.00–20.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-23 15.00–20.00
Dockplatsen Crêpes Mobile 2021-05-26 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-28 10.00–15.00
Kommendantstigen 2 Crêpes Mobile 2021-05-29 10.00–15.00
Pildammsparken SPVH Events AB 2021-05-29 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 Crêpes Mobile 2021-05-29 15.00–20.00
Pildammsparken SPVH Events AB 2021-05-29 15.00–20.00
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-30 10.00–15.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-30 10.00–15.00
Kommendantstigen 1 SPVH Events AB 2021-05-30 15.00–20.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-05-30 15.00–20.00

Platser för mobil försäljning