Mobil försäljning

Kommande mobila försäljningar

Plats Aktör Datum Tid
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-03 10.00–15.00
Scaniaplatsen Coffee Attractions AB 2020-06-03 10.00–15.00
Scaniastigen SPVH Events AB 2020-06-03 10.00–15.00
Davidshallsbron Mohamad Alsayed 2020-06-03 15.00–20.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-03 15.00–20.00
Scaniaplatsen Coffee Attractions AB 2020-06-03 15.00–20.00
Scaniastigen SPVH Events AB 2020-06-03 15.00–20.00
Scaniaplatsen Coffee Attractions AB 2020-06-03 20.00–24.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-04 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-04 15.00–20.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-05 10.00–15.00
Rörsjöparken 1 Folkets Pops/Michelle Saunders 2020-06-05 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-05 15.00–20.00
Rörsjöparken 1 Folkets Pops/Michelle Saunders 2020-06-05 15.00–20.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-06 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-06 15.00–20.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-07 10.00–15.00
Norra Parkgatan (vid Folkets Park) Malmö Smokers Club/Daniel Hansson 2020-06-07 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-07 15.00–20.00
Norra Parkgatan (vid Folkets Park) Malmö Smokers Club/Daniel Hansson 2020-06-07 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-08 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-08 10.00–15.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-08 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-09 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-09 10.00–15.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-09 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-10 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-10 10.00–15.00
Teaterlekplatsen SPVH Events AB 2020-06-10 10.00–15.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-10 15.00–20.00
Teaterlekplatsen SPVH Events AB 2020-06-10 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-11 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-11 10.00–15.00
Teaterlekplatsen SPVH Events AB 2020-06-11 10.00–15.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-11 15.00–20.00
Teaterlekplatsen SPVH Events AB 2020-06-11 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-12 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-12 10.00–15.00
Norra Parkgatan (vid Folkets Park) Malmö Smokers Club/Daniel Hansson 2020-06-12 10.00–15.00
Rörsjöparken 1 Folkets Pops/Michelle Saunders 2020-06-12 10.00–15.00
Teaterlekplatsen SPVH Events AB 2020-06-12 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-12 15.00–20.00
Norra Parkgatan (vid Folkets Park) Malmö Smokers Club/Daniel Hansson 2020-06-12 15.00–20.00
Rörsjöparken 1 Folkets Pops/Michelle Saunders 2020-06-12 15.00–20.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-12 15.00–20.00
Teaterlekplatsen SPVH Events AB 2020-06-12 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-13 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-13 10.00–15.00
Mariedalsvägen (början av Ribersborgsstigen) Folkets Pops/Michelle Saunders 2020-06-13 10.00–15.00
Sagolekplatsen SPVH Events AB 2020-06-13 10.00–15.00
Scaniaplatsen Mohamad Alsayed 2020-06-13 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-13 15.00–20.00
Mariedalsvägen (början av Ribersborgsstigen) Folkets Pops/Michelle Saunders 2020-06-13 15.00–20.00
Sagolekplatsen SPVH Events AB 2020-06-13 15.00–20.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-13 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-14 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-14 10.00–15.00
Mariedalsvägen (början av Ribersborgsstigen) SPVH Events AB 2020-06-14 10.00–15.00
Norra Parkgatan (vid Folkets Park) Malmö Smokers Club/Daniel Hansson 2020-06-14 10.00–15.00
Scaniaplatsen Mohamad Alsayed 2020-06-14 10.00–15.00
Mariedalsvägen (början av Ribersborgsstigen) SPVH Events AB 2020-06-14 15.00–20.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-14 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-15 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-15 10.00–15.00
Konsthallstorget SPVH Events AB 2020-06-15 10.00–15.00
Konsthallstorget SPVH Events AB 2020-06-15 15.00–20.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-15 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-16 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-16 10.00–15.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-16 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-17 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-17 10.00–15.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-17 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-18 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-18 10.00–15.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-18 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-19 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-19 10.00–15.00
Mariedalsvägen (början av Ribersborgsstigen) SPVH Events AB 2020-06-19 10.00–15.00
Kommendantstigen Mohamad Alsayed 2020-06-19 15.00–20.00
Mariedalsvägen (början av Ribersborgsstigen) SPVH Events AB 2020-06-19 15.00–20.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-19 15.00–20.00
Davidshallsbron Västkuststormen CJ's AB 2020-06-20 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-20 10.00–15.00
Mariedalsvägen (början av Ribersborgsstigen) SPVH Events AB 2020-06-20 10.00–15.00
Scaniaplatsen Mohamad Alsayed 2020-06-20 10.00–15.00
Kommendantstigen KK Express Kaffe AB 2020-06-20 15.00–20.00
Mariedalsvägen (början av Ribersborgsstigen) SPVH Events AB 2020-06-20 15.00–20.00
Scaniaplatsen Västkuststormen CJ's AB 2020-06-20 15.00–20.00

Platser för mobil försäljning