Mobil försäljning

Kommande mobila försäljningar

Plats Aktör Datum Tid
Konsthallstorget Folkets Pops/Michelle Saunders 2021-09-24 10.00–15.00
Konsthallstorget Folkets Pops/Michelle Saunders 2021-09-24 15.00–20.00
Kommendantstigen 2 SPVH Events AB 2021-09-25 10.00–15.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-09-25 10.00–15.00
Kommendantstigen 2 SPVH Events AB 2021-09-25 15.00–20.00
Kommendantstigen 2 SPVH Events AB 2021-09-26 10.00–15.00
Norra Parkgatan (vid Folkets Park) 1 Malmö Smokers Club/Daniel Hansson 2021-09-26 10.00–15.00
Pildammsparken Jabari coffee 2021-09-26 10.00–15.00
Propellergatan 11 (Västra Hamnen) Folkets Pops/Michelle Saunders 2021-09-26 10.00–15.00
Kommendantstigen 2 SPVH Events AB 2021-09-26 15.00–20.00
Norra Parkgatan (vid Folkets Park) 1 Malmö Smokers Club/Daniel Hansson 2021-09-26 15.00–20.00
Propellergatan 11 (Västra Hamnen) Folkets Pops/Michelle Saunders 2021-09-26 15.00–20.00

Platser för mobil försäljning